reglament

La inscripció a les nostres curses implica automàticament l’acceptació del reglament o de la cursa corresponent.
Per evitar interpretacions amb la traducció, la normativa es publica únicament en castellà, podeu accedir-hi mitjançant aquest botó.

Si tens qualsevol dubte sobre qualsevol punt de la normativa, pots escriure’ns a [email protected]